tijdlijn

ABdK en grondwater

 

Ten tijde van de zinkindustrie in de vorige eeuw (tot 1973) werden zware metalen (cadmium, lood, zink en arseen) o.a. via de lucht (stofdeeltjes uit de schoorstenen) en koelwater (m.n. lozingen in de Dommel en de Tungelroysebeek) in de omgeving verspreid. Ook kwamen ze voor in de zinkassen die als wegverharding werden gebruikt. De zware metalen uit de neergedaalde stofdeeltjes en zinkassen lossen deels op in contact met (regen)water en kwamen dus zo in de bodem en in het oppervlakkige grondwater terecht. Ook werd bij diverse overstromingen van de Dommel en de Tungelroysebeek verontreinigd slib afgezet. De zware metalen in het slib loogden op hun beurt ook weer uit naar het grondwater.

 

Grondwater in de Kempen kan verontreinigd zijn

We kunnen dus stellen dat op diverse plaatsen in de Kempen het ondiepe (tot 10 meter) grondwater is verontreinigd met zware metalen. Dit is zeker het geval in de gemeenten Bergeijk, Valkenswaard, (Heeze-) Leende, Nederweert, Cranendonck en Weert. Maar ook op andere plaatsen waar zinkassen liggen of hebben gelegen kan het grondwater verontreinigd zijn.

 

Advies: voorzichtig met het gebruik van ondiep grondwater

De verontreiniging van ondiep grondwater is geen gevaar voor de openbare drinkwatervoorziening; hiervoor wordt diep grondwater gebruikt. Mens en dier kunnen echter wel met verontreinigd grondwater in aanraking komen, bijvoorbeeld door ondiep grondwater uit eigen bron te gebruiken voor het drenken van vee of het besproeien van gewassen. ABdK raadt daarom het gebruik van ondiep grondwater in de Kempen af voor veedrenking of gewasbeproeiing. Het is beter om daar kraanwater voor te gebruiken of grondwater uit een diepere put (vanaf 20 à 30 meter).

Grondwatermeetnet

Om de kwaliteit van het grondwater voor de toekomst verder te bewaken, heeft ABdK in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Limburg een uitgebreid meetnet aangelegd. Via dit grondwatermeetnet wordt de ontwikkeling van de verontreiniging met zware metalen gevolgd.