tijdlijn

ABdK strategie rond het thema Landbouw

 

Voor de agrarische bedrijven in de Kempen brengt de lucht-, bodem- en waterverontreiniging met zware metalen veel zorgen met zich mee. Boeren in het gebied zijn bang voor mogelijke gevolgen voor hun bedrijf.  In Vlaanderen zijn al landbouwbedrijven in vervuild gebied gesloten. Mogelijke imagoschade onder consumenten is een andere angst.

 

Samenwerking

ABdK neemt deze zorgen serieus en zet vanaf de start in op transparantie en vertrouwen in de relaties met alle betrokkenen. Daarom wordt bij alle landbouwgerelateerde activiteiten en projecten nauw samengewerkt met organisaties als de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en ook het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) dat reeds goede werkrelaties met veel boeren heeft opgebouwd. Ondanks de zorgen die heersen is het voor alle partijen duidelijk dat er iets moet gebeuren om zo veilig mogelijk te werken in het vervuilde gebied. Voor de landbouwprojecten wordt een helder stappenplan geformuleerd:

  1. Inzicht krijgen in de hoeveel verontreinigde locaties en de mate van verontreiniging
  2. Inzicht krijgen in de samenhang tussen de kwaliteit van de bodem en de kwaliteit van de gewassen; de bodem-gewasrelaties
  3. Deze inzichten vertalen in concrete, realistische teeltadviezen

 

 

De uitvoerige studies naar de verspreiding van de verontreiniging en de bodem-gewasrelaties spitsen zich vooral toe op cadmium vanwege de mogelijke schadelijke effecten op de menselijke gezondheid. De belangrijkste uitkomsten in een notendop:

 

  • Er is een duidelijke relatie tussen het cadmiumgehalte in de bodem en de opname van cadmium door het gewas.
  • De opname van cadmium verschilt per gewas.
  • De pH (zuurgraad) van de bodem speelt een zeer grote rol bij de opname  van cadmium door een gewas: hoe minder zuur de grond (hogere pH), hoe minder opname van cadmium.
  • Als de pH goed op peil wordt gehouden kunnen vrijwel overal in de Kempen de meeste gewassen worden geteeld zonder de productnorm voor cadmium te overschrijden.

 

Deze uitkomsten worden verwerkt in praktische tabellen waarin te vinden is voor welk gewas welke pH moet worden aangehouden om binnen de Europese productnormen te blijven. Om de pH te verhogen is bekalking van de landbouwgrond de aangewezen methode. Ook hier laat ABdK uitvoerig onderzoek naar verrichten. Een geheel ander, maar zeer waardevol resultaat van de onderzoeken is dat onder de betrokken boeren veel onzekerheid wordt weggenomen.

 

De opgedane kennis en ervaring wordt uitvoerig gedeeld met landbouworganisatie ZLTO om ervoor te zorgen dat deze inzichten behouden blijven voor de toekomst.