tijdlijn

Potproeven als eerste stap [2002 - 2004]

 

Al lang is bekend dat bepaalde stoffen zware metalen in de bodem kunnen immobiliseren (vastleggen) waardoor deze niet langer uitlogen naar het grondwater. Nadat op laboratoriumschaal is gestart met het testen van mogelijke immobilisatoren worden in 2002 verhitte rivierklei en cement geselecteerd voor proeven 'in het veld' ofwel de ABdK proeftuin. Daarnaast worden ook zogeheten potproeven gestart om onder gecontroleerde omstandigheden verschillende materialen te testen.

 

Zowel in het lab als in het veld komt cement (dat voor een groot deel uit kalk bestaat) als beste immobilisator uit de bus. Voor de andere stoffen zijn de resultaten onbevredigend. Dit resultaat wordt verwerkt in de uiteindelijke teeltadviezen voor zowel de landbouw als particuliere (moes)tuinen om door toediening van landbouwkalk de grond minder zuur te maken en daarmee de opname van vooral cadmium door gewassen te verminderen.

 

Meer informatie: