tijdlijn

Downloads

Hieronder ziet u een overzicht van alle beschikbare downloads.


1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003-2012 | 2004 | 2005 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
 • April 1982

  Alarmbellen / Budelco pva Onderzoek naar

  DownloadDownload(174KB)
 • Alarmbellen / Publicatie cadmium een groeiende bedreiging

  DownloadDownload(918KB)
 • Alarmbellen / Cadmium bij Budel

  DownloadDownload(918KB)
 • Juni 1982

  Alarmbellen / Publicatie Zware metalen belasten milieu

  DownloadDownload(1191KB)
 • Alarmbellen / Publicaties over de zinkfabriek

  DownloadDownload(630KB)
 • Oktober 1982

  Alarmbellen / Budelco studie Cadmium omgeving Budelco

  DownloadDownload(1628KB)
 • November 1982

  Alarmbellen / RIMH brief Reactie aan DGD

  DownloadDownload(713KB)
 • December 1982

  Alarmbellen / Kempengemeenten brief Verzoek tot aanpk aan GS

  DownloadDownload(313KB)
 • Alarmbellen / Chemiewinkel Ehv studie Zware metalen in Budel-Dorplein

  DownloadDownload(1278KB)
 • Alarmbellen / RIMH brief Advies aan GS

  DownloadDownload(467KB)
 • Januari 1983

  Alarmbellen / GS-NB brief Aanmelding bij VROM

  DownloadDownload(617KB)
 • Alarmbellen / Tweede kamer verslag vragen van de leden Worrel en Veldhoen

  DownloadDownload(170KB)
 • Alarmbellen / Budelco studie Cadmium in de Kempen

  DownloadDownload(585KB)
 • Alarmbellen / IB onderzoeksverslag

  DownloadDownload(1157KB)
 • Februari 1983

  Millieutaken / PNB verslag eerste bijeenkomst overleggroep Cadmiumverontreiniging in de Kempen

  DownloadDownload(653KB)
 • April 1983

  Alarmbellen / PNB standaardpakket informatie cadmiumproblematiek

  DownloadDownload(3576KB)
 • Augustus 1983

  Alarmbellen / PDB studie Cadmiumbelasting van rundvee en kultuurgrond in Budel_eo

  DownloadDownload(2364KB)
 • Oktober 1983

  Alarmbellen / BMF publicatie Gif Memo de Kempen nr1

  DownloadDownload(4961KB)
 • April 1984

  Millieutaken / Haskoning NO fase I Inventarisatie

  DownloadDownload(10217KB)
 • Juli 1984

  Millieutaken / deelstudie ecotoxicologische effecten van assenwegen

  DownloadDownload(2053KB)
 • December 1984

  Millieutaken / LNV brief Cadmium in de Kempen, schadeloosstelling agrariers

  DownloadDownload(2053KB)
 • Oktober 1985

  Zware metalen / Haskoning_NO fase II_deelproject I

  DownloadDownload(3312KB)
 • Zware metalen / Haskoning_NO fase II_deelproject II

  DownloadDownload(1699KB)
 • Zware metalen / Haskoning_NO fase II_deelproject III

  DownloadDownload(4760KB)
 • Zware metalen / Haskoning_NO fase II_deelproject IV

  DownloadDownload(6038KB)
 • Zware metalen / Haskoning_NO fase II_Evaluatie

  DownloadDownload(9407KB)
 • December 1985

  Zware metalen / Haskoning_overzicht metalurgische industrie

  DownloadDownload(77KB)
 • Januari 1987

  Zware metalen / Haskoning_studie_Aanvullende inventarisatie assenwegen, -erven en -depots en overstromingsgebieden

  DownloadDownload(77KB)
 • Volksgezondheid / RIVM 52830301 Kreis gezondheidsonderzoek Luyksgestel-Zeeland

  DownloadDownload(7551KB)
 • Gezondheid / RIVM Kreis Gezondheidsonderzoek Luyksgestel-Zeeland

  DownloadDownload(3813KB)
 • Februari 1987

  Volksgezondheid / RIMH brief Cadmium in de Kempen nav gezondheidsonderzoek

  DownloadDownload(382KB)
 • Volksgezondheid / RIMH_persbericht

  DownloadDownload(254KB)
 • April 1987

  Plan van aanpak / VROM_aanmerking absoluut omvangrijk geval

  DownloadDownload(50KB)
 • Juli 1987

  Plan van aanpak / PNB_nota_Integrale aanpak Cadmium in de Kempen

  DownloadDownload(1227KB)
 • December 1987

  Plan van aanpak / PNB_nota_Uitwerkingsplan Zware Metalenverontreiniging

  DownloadDownload(1286KB)
 • Maart 1988

  Plan van aanpak / Haskoning_studie_Effecten van assenwegen op de grondwaterkwaliteit_1

  DownloadDownload(5417KB)
 • Plan van aanpak / Haskoning_studie_Effecten van assenwegen op de grondwaterkwaliteit

  DownloadDownload(18782KB)
 • April 1988

  Plan van aanpak / PNB_nota_Discussienota Assenwegen

  DownloadDownload(504KB)
 • December 1988

  Plan van aanpak / VROM_IBS, rijksbetrokkenheid omvangrijke gevallen

  DownloadDownload(504KB)
 • Februari 1989

  Sanering tuinen / Tauw-Haskoning_SO Budel-Dorplein fase 1A

  DownloadDownload(6951KB)
 • Mei 1989

  Sanering tuinen / _ED_krant_Meeste bewoners

  DownloadDownload(971KB)
 • Sanering tuinen / ED_krant_Stichting tot

  DownloadDownload(658KB)
 • September 1989

  Plan van aanpak / VROM_brief_IBS, project zware metalen

  DownloadDownload(658KB)
 • November 1989

  Plan van aanpak / PNB_Persbericht_Resultaten moestuinen Budel en Weert

  DownloadDownload(387KB)
 • December 1989

  Plan van aanpak / VROM_Leidraad bodemsanering, wijziging i.v.m. SCG

  DownloadDownload(387KB)
 • Sanering tuinen / GS-NB_brief_Budel-Dorplein fase 1A, nader onderbouwing saneringsvariant IV

  DownloadDownload(387KB)
 • Januari 1990

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / GS-NB_brief_verzoek aan REK, locatieonderzoek tijdelijke opslag zinkassen

  DownloadDownload(387KB)
 • Februari 1990

  Sanering tuinen / Iwaco_SP Budel-Dorplein fase 1A

  DownloadDownload(9352KB)
 • Maart 1990

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Iwaco_studie_Fractionerings- en uitloogonderzoek grondstromen Budel

  DownloadDownload(2352KB)
 • April 1990

  Sanering tuinen / PNB_nieuwsbrief 1_Budel-Dorplein fase 1A

  DownloadDownload(175KB)
 • Mei 1990

  Sanering tuinen / PNB_persbericht_Sanering van 60 tuinen in Budel-Dorplein begonnen

  DownloadDownload(318KB)
 • Sanering tuinen / Van Hees_Saneringsdraaiboek bodemsanering Budel-Dorplein Fase 1a

  DownloadDownload(2548KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Bestek 63BS-1990_Sanering zinkassen diverse wegen c.a. gemeente Budel_kaart_inventarisatie

  DownloadDownload(1859KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Bestek 63BS-1990_Sanering zinkassen diverse wegen c.a. gemeente Budel_kaart_varianten

  DownloadDownload(1856KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Bestek 63BS-1990_Sanering zinkassen diverse wegen c.a. gemeente Budel_varianten

  DownloadDownload(101KB)
 • Juni 1990

  Sanering tuinen / De Telegraaf_krant_f 30.000

  DownloadDownload(2650KB)
 • Juli 1990

  Sanering tuinen / De Stem_krant_De ijzeren greep

  DownloadDownload(3470KB)
 • Sanering tuinen / ED_krant_Zandhappers

  DownloadDownload(1424KB)
 • Augustus 1990

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_toestemming KZM sanering diverse wegen c.a. Budel-Dorplein

  DownloadDownload(327KB)
 • September 1990

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / REK_brief_locatieonderzoek tijdelijk depot zinkassen

  DownloadDownload(409KB)
 • November 1990

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / GS-NB_instemming aan REK locatiekeuze tijdelijke opslag zinkassen

  DownloadDownload(183KB)
 • Januari 1991

  Sanering tuinen / ED2011_Budel-Dorplein op achterste poten

  DownloadDownload(1058KB)
 • Maart 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 1_Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(768KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / VROM_Brochure_Grote schoonmaak in Nederland

  DownloadDownload(5141KB)
 • Mei 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Budel_brief_geen verdere medewerking tijdelijke opslag zinkassen

  DownloadDownload(227KB)
 • Juni 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Tauw_Aanvullend onderzoek diffuse verontreiniging grondwater in de Kempen

  DownloadDownload(9507KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Tauw_Aanvullend onderzoek diffuse verontreiniging grondwater in de Kempen_samenvatting en discussie

  DownloadDownload(1423KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / auw_Aanvullend onderzoek diffuse verontreiniging grondwater in de Kempen_samenvatting en discussie

  DownloadDownload(1796KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Tauw_Aanvullend onderzoek diffuse verontreiniging grondwater in de Kempen

  DownloadDownload(1423KB)
 • Juli 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_brief_Individuele resultaten NO Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(300KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_brief_Individuele resultaten NO Budel-Dorplein fase 1B_bijlage I

  DownloadDownload(3418KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / GS-NB_brief_teleurstelling geen medewerking Budel

  DownloadDownload(226KB)
 • Oktober 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Budel_faxen_mogelijkheid opslag zinkassen bij Budelco

  DownloadDownload(309KB)
 • Sanering tuinen / GS-NB_brief_aan VROM over verwerking zinkassen fase 1A

  DownloadDownload(332KB)
 • November 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / ED_krant_Budel ziet van tijdelijke opslagplaats zinkassen af

  DownloadDownload(126KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Oranjewoud_NO Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(3332KB)
 • December 1991

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 2_Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(325KB)
 • April 1992

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / CSO_studie_Onderzoek tbv omvangsbepaling cadmiumverontreniging in de Kempen

  DownloadDownload(12776KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / CSO_studie_Onderzoek tbv omvangsbepaling cadmiumverontreniging in de Kempen_bijlage

  DownloadDownload(1104KB)
 • Mei 1992

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / VROM-DBO_verwerking vrijgekomen zinkassen

  DownloadDownload(221KB)
 • Juni 1992

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_Toepassing BACA uitzondering U.3.i

  DownloadDownload(170KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / St Behoud Tuinen_schrijven aan GS-NB

  DownloadDownload(950KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / ED_krant_Geld sanering cadmiumgrond Budel bijna op

  DownloadDownload(141KB)
 • Augustus 1992

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / VROM-MBA_Als wegverharding vrijkomende zinkassen

  DownloadDownload(156KB)
 • September 1992

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / ED_krant_Opnieuw protest in Budel

  DownloadDownload(116KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / DL_krant_Afgraven gifgrond zaait verdeeldheid

  DownloadDownload(186KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / LD_krant_uitzonderlijke mensen

  DownloadDownload(81KB)
 • Maart 1993

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Oranjewoud_SO Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(11154KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / Oranjewoud_SO Budel-Dorplein fase 1B_kaart

  DownloadDownload(318KB)
 • April 1993

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 3_Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(226KB)
 • Mei 1993

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / ED_krant_Sanering Budel-Dorplein wordt pas afgerond in 96

  DownloadDownload(86KB)
 • Juni 1993

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 4_Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(192KB)
 • Voortgang aanpak Budel-Dorplein / GS-NB_brief_aanbieding SO Budel-Dorplein fase 1B aan VROM

  DownloadDownload(337KB)
 • Oktober 1993

  Sanering tuinen / Iwaco_Nazorg deelsanering Budel-Dorplein fase 1A

  DownloadDownload(8159KB)
 • December 1993

  Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / Landsadvocaat_Overeenkomst Staat-PNB-Budelco

  DownloadDownload(2091KB)
 • Maart 1994

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / VROM_brief_instemming SO Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(501KB)
 • Juni 1994

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 5_Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(191KB)
 • Oktober 1994

  Sanering tuinen / IWACO_Evaluatie grondsanering Budel-Dorplein fase 1A

  DownloadDownload(3718KB)
 • April 1995

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 6_Budel-Dorplein fase 1B

  DownloadDownload(125KB)
 • November 1995

  Actief Bodembeheer komt op / 1995-11-08_tkams_Info werkbezoek TCB_originele opmaak

  DownloadDownload(1039KB)
 • April 1996

  Actief Bodembeheer komt op / Tijdschrift Bodem_persbericht nav 1e deeladvies TCB

  DownloadDownload(112KB)
 • Actief Bodembeheer komt op / Tijdschrift Medicina_adv_dhz metalentest

  DownloadDownload(443KB)
 • Augustus 1996

  Actief Bodembeheer komt op / GS-NB_brief_aan VROM nav 1e deeladvies TCB

  DownloadDownload(243KB)
 • Oktober 1996

  Actief Bodembeheer komt op / VROM_reactie VROM uitwerking in Denktank

  DownloadDownload(179KB)
 • November 1996

  Voortgang aanpak Budel-Dorplein / PNB_nieuwsbrief 7_Budel-Dorplein fase 1B_interimregeling zinkassen

  DownloadDownload(1012KB)
 • Maart 1997

  Speciale projectorganisatie / TCB_samenvatting Advies Aanpak bodemverontreiniging in De Kempen

  DownloadDownload(389KB)
 • Augustus 1997

  Speciale projectorganisatie / Tijdschrift Bodem_TCB_Actief bodembeheer zinkerfenis Kempen

  DownloadDownload(670KB)
 • Oktober 1997

  Speciale projectorganisatie / VROM_brief aan GS-NB_Nadere uitwerking TCB-advies

  DownloadDownload(461KB)
 • December 1997

  Speciale projectorganisatie / PNB_uitnodiging werkconferentie dd 11-12-1997

  DownloadDownload(343KB)
 • Februari 1998

  Speciale projectorganisatie / PNB_brief_uitkomsten werkconferentie dd 11-12-1997

  DownloadDownload(193KB)
 • April 1998

  Speciale projectorganisatie / Persbericht_ondertekening Intentieverklaring

  DownloadDownload(361KB)
 • Speciale projectorganisatie / Intentieverklaring Bodemverontreiniging De Nederlandse Kempen

  DownloadDownload(724KB)
 • Speciale projectorganisatie / ED_Aanpak vervuiling in Kempen

  DownloadDownload(361KB)
 • Maart 1999

  Speciale projectorganisatie / Naar een Actief Bodembeheer voor de Kempen

  DownloadDownload(5791KB)
 • Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / Volkskrant_schoon zinkerts tegen gele modder

  DownloadDownload(840KB)
 • April 1999

  Speciale projectorganisatie / De Standaard_Cadmium verhoogt kans op botbreuken

  DownloadDownload(139KB)
 • September 1999

  Actief Bodembeheer komt op / kernpunten BEVER

  DownloadDownload(223KB)
 • Oktober 1999

  Actief Bodembeheer komt op / Van trechter naar zeef - BEVER

  DownloadDownload(17207KB)
 • Januari 2000

  Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / PNB_Intentieverklaring_def concept 18-01-2000

  DownloadDownload(24KB)
 • Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / PNB_Overeenkomst Havenweg_def concept 18-01-2000

  DownloadDownload(42KB)
 • Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / PNB_Overeenkomst Havenweg_persbericht

  DownloadDownload(15KB)
 • Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / De Limburger_online-archief_Havenweg

  DownloadDownload(331KB)
 • Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / ED_online-archief_Havenweg

  DownloadDownload(1111KB)
 • September 2000

  Speciale projectorganisatie / De zinkfabriek als nette landschapsvormer

  DownloadDownload(2875KB)
 • Speciale projectorganisatie / Provincie en bmf blij met zuivere zinkfabriek

  DownloadDownload(856KB)
 • December 2000

  Speciale projectorganisatie / CSO_Actief bodembeheer de Kempen

  DownloadDownload(470KB)
 • Speciale projectorganisatie / De erfenis van Budelco aangepakt

  DownloadDownload(1279KB)
 • Speciale projectorganisatie / PNB_Instellingsbesluit projectbureau ABdK_def. concept

  DownloadDownload(381KB)
 • Speciale projectorganisatie / PNB_Instellingsbesluit_bijlage_Projectplan ABdK_def. concept

  DownloadDownload(4159KB)
 • Speciale projectorganisatie / PNB_Beginseldocument en Instellingsbesluit_GS-dossier

  DownloadDownload(1572KB)
 • Januari 2001

  Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / ED_Budel haalt met bodemvervuiling ook historie weg

  DownloadDownload(229KB)
 • Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / ED_Sterksel wordt proeftuin

  DownloadDownload(151KB)
 • Februari 2001

  Speciale projectorganisatie / ABdK_Beginseldocument

  DownloadDownload(1566KB)
 • Speciale projectorganisatie / BD_Opruimen cadmium kost 800 miljoen

  DownloadDownload(196KB)
 • 2001

  Depositiekaarten / Cadmiumverspreiding in 2001

  DownloadDownload(1785KB)
 • Maart 2002

  Potproeven / Folder Moestuinen

  DownloadDownload(975KB)
 • Potproeven Landbouw / Landbouw Stappenplan + tabellen

  DownloadDownload(850KB)
 • April 2002

  Sedimentvang De Dommel / Eindrapport Water BeNeKempen

  DownloadDownload(1778KB)
 • Sedimentvang De Dommel / Rapport Werkgroep Water

  DownloadDownload(1431KB)
 • November 2002

  Eerste uitvoeringsprojecten ABdK / Volkskrant_Op erven vol zinkresten

  DownloadDownload(416KB)
 • Maart 2003 - 2012

  Tungelroysebeek / flyer_tungelroysebeek_definitief

  DownloadDownload(782KB)
 • Tungelroysebeek / poster tungelroyse beek

  DownloadDownload(1318KB)
 • Januari 2004

  Gewasonderzoek op landbouwkavels / Alterra Rapport 974

  DownloadDownload(456KB)
 • Gewasonderzoek op landbouwkavels / Alterra Rapport 1167

  DownloadDownload(308KB)
 • Februari 2004

  Systeemgericht Grondwaterbeheer / Advies voor een uitvoeringsprogramma Grondwater

  DownloadDownload(15327KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Watersystemen bijlage1

  DownloadDownload(519KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Bedreigde objecten Natte natuurgbieden bijlage2a

  DownloadDownload(770KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Bedreigde objecten grondwaterwinningen bijlage2b

  DownloadDownload(316KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Bedreigde objecten Humane risicos bijlage2c

  DownloadDownload(285KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Bedreigde objecten landbouw bijlage2d

  DownloadDownload(1244KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Concentraties Cd huidige situatie 1m-maaiveld bijlage3a

  DownloadDownload(558KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Concentraties Cd huidige situatie 20m-maaiveld bijlage3b

  DownloadDownload(362KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Concentraties Cd autonome situatie 2050 1m-maaiveld bijlage3c

  DownloadDownload(531KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Concentraties Cd in autonome situatie 2050 op 20m-maaiveld bijlage3d

  DownloadDownload(401KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Concentraties Zn huidige situatie 1m-maaiveld bijlage3e

  DownloadDownload(543KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Concentraties Zn autonome situatie 2050 1m-maaiveld bijlage3f

  DownloadDownload(531KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Verschil Cd in 2050 diep grondwater intensief bijlage5a

  DownloadDownload(327KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Verschil Cd 2050 diep grondwater extensief bijlage5b

  DownloadDownload(358KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Verschil Cd 2050 ondiep grondwater intensief bijlage5c

  DownloadDownload(393KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Verschil Cd 2050 ondiep grondwater extensief bijlage5d

  DownloadDownload(436KB)
 • Systeemgericht grondwaterbeheer / GW beheer Bedreigde objecten in autonome ontwikkeling bijlage8

  DownloadDownload(574KB)
 • November 2004

  Landsdekkend beeld / Samenvatting inventarisatie in kader van Landsdekkend Beeld 2005

  DownloadDownload(23KB)
 • Januari 2005

  Gewasonderzoek op landbouwkavels / AlterraRapport1298

  DownloadDownload(1887KB)
 • April 2005

  Berm- en slootmaaisel / Samenvattende notitie berm- en slootmaaisel

  DownloadDownload(76KB)
 • Januari 2007

  Aqua Terra / Rap. Scenario analyses Dommel RWS RIZA

  DownloadDownload(339KB)
 • Gezondheid / IKZ - Cadmium in de Kempen

  DownloadDownload(5588KB)
 • Gezondheid / RIVM rapport Cadmium in de Kempen

  DownloadDownload(620KB)
 • Rundernieren / Cadmium stapelt zich op rundernieren

  DownloadDownload(1121KB)
 • Augustus 2006

  Meetnet grondwaterkwaliteit / Ontwerp Meetnet Grondwaterkwaliteit de Kempen

  DownloadDownload(19732KB)
 • September 2006

  Meetnet grondwaterkwaliteit / Karakterisatie geochemische immobilisatie zware metalen in de Kempische ondergrond

  DownloadDownload(1818KB)
 • Maart 2007

  Interreg BeNeKempen / Concept rapportage fase 1

  DownloadDownload(5851KB)
 • 2006

  Massabalans / Water- en stoffenbalans voor drie beken in het grensgbied van de VLaamse en Nederlandse Kempen. Deelrapport Balans- en modelberekening

  DownloadDownload(2080KB)
 • Juli 2007

  Massabalans / Water- en stoffenbalans voor drie beken in het grensgebied van de Vlaamse en Nederlandse Kempen - Deelrapport: Oeverinventarisatie

  DownloadDownload(881KB)
 • Interreg BeNeKempen / Rapport infiltratieproef met zware metalen verontreinigd grondwater

  DownloadDownload(7551KB)
 • Augustus 2007

  Interreg BeNeKempen / Eindrapport BeneKempen harmonisatie

  DownloadDownload(1471KB)
 • september 2007

  Massabalans / Water- en stoffenbalans voor drie beken in het grensgebied van de VLaamse en Nederlandse Kempen - Hoofdrapport

  DownloadDownload(1261KB)
 • Oktober 2007

  Massabalans / Water- en stoffenbalans voor drie beken in het grensgebied van de Vlaamse en Nederlandse Kempen - Deelrapport - Inventarisatie en meetcampagne

  DownloadDownload(1164KB)
 • 2007

  Depositiekaarten / Cadmiumverspreiding 2007

  DownloadDownload(1758KB)
 • Januari 2008

  Grondwatermodel (BeNeKempen) / Een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen Fase 2: Modellering

  DownloadDownload(23421KB)
 • Grondwatermodel (BeNeKempen) / Een grondwatermodel voor de Vlaamse en Nederlandse Kempen Fase 3: Scenario’s

  DownloadDownload(7176KB)
 • Februari 2008

  Meetnet grondwaterkwaliteit / Grondwatermeetnet De Kempen - Eerste meetronde 2007

  DownloadDownload(814KB)
 • Potproeven / Brochure landbouw

  DownloadDownload(893KB)
 • April 2008

  Meetnet grondwaterkwaliteit / Rapportage grondwaterdatering 2008

  DownloadDownload(215KB)
 • Interreg BeNeKempen / Verwerken baggerspecie De Dommel

  DownloadDownload(1160KB)
 • Juni 2008

  Interreg BeNeKempen / Benekempen eindrapport Risico's

  DownloadDownload(196KB)
 • Interreg BeNeKempen / Brochure Benekempen

  DownloadDownload(3689KB)
 • Interreg BeNeKempen / Samenvatiing BENeKempen

  DownloadDownload(3681KB)
 • Interreg BeNeKempen / Werkgroep landbouw benekempen eindrapport

  DownloadDownload(789KB)
 • Interreg BeNeKempen / Werkgroep zinkassen eindrapport

  DownloadDownload(1556KB)
 • Massabalans (BeNeKempen) / Brochure Benekempen

  DownloadDownload(3689KB)
 • Massabalans (BeNeKempen) / Eindrapport Water BeNeKempen

  DownloadDownload(1778KB)
 • Oktober 2008

  Interreg BeNeKempen / Hoofdrapport inventarisatie van kennis en data ten behoeve van het project BeNeKempen

  DownloadDownload(1050KB)
 • Interreg BeNeKempen / Rapport Werkgroep Natuur

  DownloadDownload(2462KB)
 • Interreg BeNeKempen / Rapport Werkgroep risico-evaluatie

  DownloadDownload(518KB)
 • Interreg BeNeKempen / Rapport Werkgroep Water

  DownloadDownload(1431KB)
 • December 2008

  Triade-onderzoek in het Dommeldal / Rapport Triade Dommeldal

  DownloadDownload(1815KB)
 • Triade-onderzoek in het Dommeldal / Bijlage Triade Dommeldal

  DownloadDownload(2578KB)
 • Januari 2009

  Aqua Terra / AquaTerra-FINAL Technical summary OUTREACH

  DownloadDownload(339KB)
 • Februari 2009

  Grondstromen / Haalbaarheid sturingsdoelstellingen Centraal gelegen faciliteit zinkashoudende grondstromen

  DownloadDownload(491KB)
 • September 2009

  Verdachte wegen / Wegverhardingen in de Kempen onderzocht met innovatieve metingen

  DownloadDownload(2777KB)
 • November 2009

  Meetnet grondwaterkwaliteit / Samenvattend beeld onderzoek grondwater ABdK 2002 - 2009

  DownloadDownload(3546KB)
 • Januari 2010

  Verdachte wegen / Blik op de zinkasweg

  DownloadDownload(762KB)
 • Meetnet grondwaterkwaliteit / Grondwatermeetnet De Kempen - 2e Meetronde 2009

  DownloadDownload(32596KB)
 • November 2010

  De Dommel door Boxtel / Dommel-overzichttraject

  DownloadDownload(2315KB)
 • Rapport Saneringsplan Palenterrein Valkenswaard / In opdracht van ABdK is een saneringsplan opgesteld voor het 'Palenterrein' gelegen in het natuurgebied De Plateaux

  DownloadDownload(8693KB)
 • November 2011

  Samenvatting Tussentijdse Evaluatie / In 2011 is een uitgebreide tussentijdse evaluatie uitgevoerd om de aandachtspunten voor ABdK voor de laatste jaren te bepalen.

  DownloadDownload(504KB)
 • Mei 2012

  Grondwaterplan / Grondwater in de Kempen. Actieplan cadmium en zink

  DownloadDownload(1233KB)
 • November 2012

  Interreg BeNeKempen / Eindrapport Water BeNeKempen

  DownloadDownload(1778KB)
 • Januari 2013

  Meetnet grondwaterkwaliteit / Grondwater in De Kempen Eindrapport ABdK

  DownloadDownload(1289KB)
 • Meetnet grondwaterkwaliteit / Eindrapport Water BeNeKempen

  DownloadDownload(1778KB)
 • 2014

  Depositiekaarten / Cadmiumverspreiding 2014

  DownloadDownload(1744KB)
 • Maart 2015

  Bodemonderzoek in uitwaaigebied / Indicatief bodemonderzoek

  DownloadDownload(381KB)
 • April 2015

  Saneringsevaluatie Palenterrein / Rapport tbv milieukundige begeleiding sanering Palenterrein

  DownloadDownload(16272KB)
 • September 2015

  Facts and figures ABdK / Overzicht van behaalde resultaten van ABdK

  DownloadDownload(2454KB)
 • November 2015

  Eindevaluatie / Eindevaluatie ABdK

  DownloadDownload(1592KB)