tijdlijn

Risicoinventarisatie levert teeltadviezen [2003 - 2004]

 

Om te bepalen of de overdracht van zware metalen in de bodem naar voedingsgewassen leidt tot gezondheidsrisico’s bij de mens (als gevolg van consumptie van deze gewassen), wordt tussen 2003 en 2004 een risico-inventarisatie uitgevoerd.

 

 
 

 

Deze inventarisatie bestaat uit:

  1. Het vaststellen van de relatie tussen het cadmiumgehalte in de bodem, de bodemeigenschappen en de opname door gewassen, afhankelijk van de beschikbaarheid van cadmium en bodemvocht;
  2. Het afleiden van kritische cadmiumconcentraties in de bodem waarbij de Warenwetnormen voor individuele gewassen worden overschreden;
  3. Het bepalen van de blootstelling aan cadmium door consumptie van groenten uit eigen tuin, uitgaande van de specifieke bodemeigenschappen in het gebied
  4. Inventarisatie van maatregelen die genomen kunnen worden om de blootstelling te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

 

De resultaten van het onderzoek vormen de basis van concrete teeltadviezen:

 

 Bij pH 6.5  
 Bij 8% organische stof  
 Cd > 5.0  geen consumptie uit tuin
 Cd 2.0 - 5.0  geen consumptie bladgroenten
 Cd < 2.0  alle gewassen te consumeren

 

 Bij 4% organische stof  
 Cd > 5.0 geen consumptie uit tuin
 Cd 2.5 - 5.0 geen consumptie bladgroenten en aardappelen
 Cd 1.5 - 2.5 geen consumptie bladgroenten
 Cd < 1.5 alle gewassen te consumeren

 

 Bij pH 4.5  
 Bij 8% organische stof  
 Cd > 3.0 geen consumptie uit tuin
 Cd 2.0 - 3.0 geen consumptie bladgroenten en aardappelen
 Cd 0.5 - 2.0 geen consumptie bladgroenten
 Cd < 0.5 alle gewassen te consumeren

 

 Bij 4% organische stof  
 Cd > 2.0 geen consumptie uit tuin
 Cd 1.0 - 2.0 geen consumptie bladgroenten en aardappelen
 Cd 0.5 - 1.0 geen consumptie bladgroenten
 Cd < 0.5 alle gewassen te consumeren

Tabel: Teeltadviezen op basis van bodemeigenschappen en cadmiumgehalten (alle gehalten in mg/kg droge stof).

 

Eigen moestuin?

Of uw locatie en welk deel van uw locatie als moestuin kan worden gebruikt is afhankelijk van de bodemkwaliteit ter plaatse van het deel wat u als moestuin wilt gaan gebruiken. Dit advies is maatwerk dus laat u daarin voldoende over inlichten door een bodemadviesbureau.

Bij de Boerenbond kunt u jaarlijks de pH-waarde van uw grond laten controleren.

 

Meer informatie: