tijdlijn

Veel gestelde vragen over cadmium, zinkassen en ABdK
 

Heeft u een specifieke vraag die op deze website niet (voldoende) wordt beantwoord? Wellicht vindt u het antwoord in deze veel gestelde vragen.

 

  1. Hoe weet ik of ik zinkassen heb op mijn perceel?
  2. Er zijn zinkassen aangetroffen op mijn perceel. Moet ik nu saneren / heb ik een saneringsplicht?
  3. Mijn perceel is verontreinigd met zinkassen. Ik wil wel laten saneren, maar hoe werkt dat?
  4. Ik wil een perceel kopen (of heb een perceel gekocht) waarvan op basis van een bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een zinkassenverontreiniging. Wat nu?
  5. Wat kan ABdK (financieel) voor mij betekenen?
  6. Op mijn adres is een bodemonderzoek uitgevoerd door ABdK. Kan ik het rapport inzien?
  7. Hoe kom ik erachter of mijn locatie / adres / perceel / tuin al is gesaneerd?
  8. Kan mijn tuin als moestuin worden gebruikt?


Antwoorden op voorgaande vragen


1. Hoe weet ik of ik zinkassen heb op mijn perceel?
Zinkassen hebben een sintelachtige, korrelige structuur en lijken op ijzerhoudend erts. De kleur is roest- tot donkerbruin met daartussen wat stukjes enigszins glanzend grijs. Indien u het vermoeden heeft dat er zinkassen liggen op uw locatie, dan kunt u contact opnemen met een bodemadviesbureau dat voor u een bodemonderzoek kan uitvoeren.

 

2. Er zijn zinkassen aangetroffen op mijn perceel. Moet ik nu saneren / heb ik een saneringsplicht?
Op basis van de Wet bodembescherming (Wbb) dient u uw perceel te (laten) saneren. De overheid zal u echter niet opdragen om een sanering uit te voeren. Deze verplichting volgt tijdens een ‘natuurlijk’ moment zoals een eigendomsoverdracht of ten behoeve van nieuwbouw.

 

3. Mijn perceel is verontreinigd met zinkassen. Ik wil wel laten saneren, maar hoe werkt dat?
Als op basis van een bodemonderzoek blijkt dat uw locatie is verontreinigd met zinkassen en u wilt laten saneren, dan adviseren wij om contact op te nemen met een bodemadviesbureau. Zij kunnen dan voor u eventueel nader onderzoek uitvoeren of helpen de sanering voor te bereiden. Het benodigde onderzoek moet conform landelijke protocollen zoals het ZIVEST-protocol of het onderzoeksprotocol NTA-5755 worden uitgevoerd.
Het is niet langer mogelijk gebruik te maken van de subsidieregeling of co-financieringsregeling die tussen 2001 en 2015 door ABdK is aangeboden.

 

4. Ik wil een perceel kopen (of heb een perceel gekocht) waarvan op basis van een bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van een zinkassenverontreiniging. Wat nu?
Indien u een perceel gaat kopen dat verontreinigd is met zinkassen, houd er dan rekening mee dat dit financiële consequenties met zich mee kan brengen. Bij gewijzigd gebruik of ver-/nieuwbouw kan de verontreiniging en de eventuele (deel)sanering hiervan voor extra kosten zorgen.

De verontreiniging zal in het (normale) gebruik van het perceel geen directe gezondheidsrisico’s opleveren. Worden er echter pure zinkassen aangetroffen of is uw tuin in gebruik als moestuin, dan adviseren wij om u aanvullend te laten adviseren door een bodemdeskundige (bodemadviesbureau).

 

5. Wat kan ABdK (financieel) voor mij betekenen?
Actief Bodembeheer de Kempen kan helaas niets meer voor u betekenen. ABdK is medio 2015 gestopt met haar werkzaamheden, aangezien haar doelstellingen waren bereikt. Er is, voor zover bekend medio 2015 ten tijde van de afronding van het project ABdK, geen andere subsidieregeling die het voor particulieren mogelijk maakt met overheidssteun een perceel te laten saneren.

 

6. Op mijn adres is een bodemonderzoek uitgevoerd door ABdK. Kan ik het rapport inzien?
Indien een onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ABdK, dan zijn deze rapporten in principe digitaal beschikbaar bij de betreffende gemeente of provincie waarbinnen de locatie is gelegen.

Neemt u contact op met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek) via 013 - 206 01 00, of Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (overige kempengemeenten in Brabant) via 088 - 369 03 69 of de Provincie Limburg via 043 - 389 99 99.

 

7. Hoe kom ik erachter of mijn locatie / adres / perceel / tuin al is gesaneerd?
U kunt informatie over uw locatie terugvinden op www.bodemloket.nl, navraag doen bij uw gemeente bij uw provincie. Neemt u contact op met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek) via 013 - 206 01 00, of Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (overige kempengemeenten in Brabant) via 088 - 369 03 69 of de Provincie Limburg via 043 - 389 99 99.

 

8. Kan mijn tuin als moestuin worden gebruikt?
Of (een deel van) uw locatie als moestuin kan worden gebruikt, is afhankelijk van de bodemkwaliteit ter plaatse. Dit advies is maatwerk. Laat u daarover voldoende voorlichten door een bodemdeskundige / bodemadviesbureau.

 


Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neemt u dan contact op met uw gemeente of met de Provincie Noord-Brabant of Limburg.