tijdlijn

Project: Verificatie zinkassenwegen Sterksel [2003 - 2004]

 

Bij de inventarisatie van zinkassen op particuliere terreinen in Sterksel in 2001-2002 zijn ook gegevens ontvangen over de vermoedelijke aanwezigheid van zinkassen in wegen. Opgeteld bij de gegevens uit de eerdere inventarisatie van zinkassenwegen in 1997 komt de schatting voor Sterksel uit op 30 wegvakken met een gezamenlijke lengte van circa 20 km.

 

Om deze gegevens te verifiëren, worden in 2003-2004 de verdachte wegen nader onderzocht. Daartoe worden representatieve dwarsdoorsneden (raaien) van een verdachte weg inclusief de bermen bemonsterd en geanalyseerd. Uiteindelijk worden 35 wegvakken op deze wijze onderzocht.

 

 
   

 

Statistische verwerking van de onderzoeksresultaten leidt tot een indeling in vier categorieën:

  • Categorie 1: open weg en/of berm verontreinigd - 11 wegvakken
  • Categorie 2: berm verontreinigd, afgedekte weg misschien verontreinigd - 16 wegvakken
  • Categorie 3: afgedekte weg verontreinigd, berm niet verontreinigd - niet aangetroffen
  • Categorie 4: weg en berm niet verontreinigd - 8 wegvakken

 

Omdat de Categorie 1 wegen de hoogste blootstellingsrisico’s met zich meebrengen geeft ABdK de aanpak van deze wegen de hoogste prioriteit. Voor Categorie 2 wegen is de meest doelmatige oplossing een combinatie met geplande werkzaamheden, zoals groot onderhoud of reconstructies. Voor alle onderzochte wegvakken worden de gegevens verwerkt in het (gemeentelijk) bodeminformatiesysteem. Eenduidige relaties met de plaatselijk aangetroffen grondwaterverontreiniging kunnen niet worden gelegd op basis van dit onderzoek.