tijdlijn

Waterbodembeheerplannen Tungelroysebeek en de Dommel [2004]

 


Omdat de aanpak van grootschalige (waterbodem)verontreiniging in het verleden vaak leidde tot stagnatie in de uitvoering van onderhouds- en herinrichtingsprojecten, is een nieuwe aanpak nodig. In 2003 kiest Waterschap Peel en Maasvallei daarom voor een saneringsplan op hoofdlijnen, mede gefinancierd door ABdK, en een waterbodembeheerplan voor de Tungelroysebeek.

 

Tot dat moment is er geen financieel en beleidsmatig kader waarbinnen de aanpak van de verontreiniging mogelijk is. Het saneringsplan op hoofdlijnen en het waterbodembeheerplan bieden een oplossing.

 

Om dezelfde redenen besluit ook Waterschap de Dommel een waterbodembeheerplan op te stellen. Dit wordt in 2004 afgerond. Waterschap de Dommel neemt later het waterbodembeheer voor de Kempen op als onderdeel van haar Waterbeheerplan 2010-2015. In dit Waterbeheerplan wordt het beleid van het waterschap rond de aanpak van waterbodems ook buiten de Kempen als apart thema ("Schone Waterbodem") benoemd.

 

Meer informatie: