tijdlijn

70 tuinen in Boxtel en 60 tuinen in Budel-Dorplein op de schop [1988 - 1994]

 

 

Op aandringen van nieuwe bewoners worden in 1988 in de wijk Dommeldal in Boxtel de eerste 70 tuinen met te veel cadmium gesaneerd. Twee jaar later volgen 60 tuinen in Budel-Dorplein. Maar hier verloopt de sanering op gespannen voet met de bewoners.


In de wijk Dommeldal in Boxtel, aan de oevers van De Dommel, worden in de tweede helft van de jaren-1980 nieuwe woningen gebouwd. Het terrein is bouwrijp gemaakt met zandig materiaal dat door de (vervuilde) Dommel op de kant is afgezet. Het cadmiumprobleem dat hieraan kleeft komt pas aan het licht als de bewoners in hun nieuwe huizen zijn getrokken. Zij voelen zich benadeeld en dringen aan op spoedige sanering van hun tuinen. Doordat de woningen op palen zijn gefundeerd, kan de sanering in 1988 voorspoedig en zonder al te veel schade en hinder worden uitgevoerd.

 

Weerstand in Budel-Dorplein

Hoewel de ernstige verontreiniging van 60 tuinen in Budel-Dorplein in de directe nabijheid van de zinkfabriek al enkele jaren bekend is, wil het met de voorbereiding van de saneringen niet erg vlotten. Dit heeft deels te maken met de emotionele verbondenheid van de bewoners met ‘De Zink’. Velen vinden het moeilijk te accepteren dat de vermeende gezondheidsrisico’s te wijten zijn aan ‘de fabriek'. De risico’s worden bovendien ook niet altijd erkend. Al met al heerst er een aanzienlijk negatieve stemming in Budel-Dorplein. De door bewoners opgerichte ‘Stichting tot behoud van de Tuinen’ roert zich flink, met als hoogtepunt een betoging en het aanbieden van een petitie in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch in 1989.

 

De saneringen vinden toch doorgang en terwijl de werkzaamheden in 1990 in volle gang zijn, blijkt uit gesprekken aan de keukentafel eens temeer, hoe belangrijk  communicatie is bij zoiets ingrijpends als het afgraven van iemands tuin. Heldere en open communicatie helpt bij het voorkomen van misverstanden en zorgt voor wederzijds begrip.

 

Bij alle volgende stappen, en zeker ook bij de opzet van ABdK, zijn uit deze lastige episode belangrijke lessen getrokken.