tijdlijn

Centrale grondverwerkingslocatie niet haalbaar [2007]

 

Grondbanken zijn in Nederlands de centrale partijen die vraag en aanbod van grond aan elkaar koppelen. Het gaat hierbij om grond die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden, de aanleg van infrastructuur, etc. Grondbanken beoordelen ook wat er met verontreinigde grond kan en moet gebeuren.

 

Centrale verwerking

ABdK wil onderzoeken of het zinvol is een centrale verwerkingslocatie voor zinkashoudende grond op te richten om de grondstromen beter te kunnen sturen. Daarnaast bestaat het idee om deze grond te verwerken tot een bouwstof voor wegen door de aanwezige zinkassen te immobiliseren (vastleggen).

 

Er wordt een haalbaarheidsstudie opgezet, waarvan het rapport eind 2008 verschijnt. De conclusies luiden dat er te weinig draagvlak bestaat en dat de eventueel te behalen winst voor ABdK minimaal zal zijn. Daarop besluit de Stuurgroep dit dossier te sluiten. De verwerking van de bij de sanering vrijkomende grond zal via de reguliere marktpartijen blijven verlopen.

 

Meer informatie