tijdlijn

Waterbodemonderzoek in het Roeventerpeel [2004]

 

Het Roeventerpeel ligt ten oosten van Weert en behoort, met onder andere het Sarsven en het Banven, tot een uniek vennensysteem in de Peel. Het ven is door veranderingen in het milieu, waaronder overbemesting in de omringende landbouwgebieden, dichtgeslibd en Limburgs Landschap, eigenaar van het gebied, wil het ven in zijn oorspronkelijke staat herstellen.

 

 

De waterbodem is echter, via opkwellend grondwater, verontreinigd met zware metalen uit de zinkindustrie. Omdat de gangbare saneringsaanpak, waarbij het verontreinigde slib wordt afgegraven en op een speciale stortplaats wordt opgeslagen, zeer hoge kosten met zich meebrengt, wordt gezocht naar een mogelijkheid om tijdens het opschonen van het ven het vervuilde slib ter plekke te isoleren.

 

In 2004 financiert ABdK het onderzoek naar nieuwe saneringsvarianten en het opstellen van een saneringsplan. Uiteindelijk wordt gekozen voor een saneringsaanpak waarbij het verontreinigde slib onder anaerobe (zuurstofarme) omstandigheden wordt geïsoleerd, waardoor de zware metalen aan het slib blijven gebonden en verdere uitloging of verspreiding wordt gestopt. De uiteindelijke saneringsoperatie wordt in 2008-2009 uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Limburgs Landschap.

 

Meer informatie