tijdlijn

ABdK en grondstromen

 

Bij bodemsaneringen, bouwwerkzaamheden, aanleg van infrastructuur en het beheer van natuurgebieden komt grond vrij. Voor het ophogen van drassige grond, het aanleggen van geluidswallen, het afdekken van stortplaatsen en het aanleggen van infrastructuur is grond nodig. Aanbod van en vraag naar grond dus. Het 'matchen' van vraag en aanbod gebeurt in Nederland door Grondbanken. Bij het makelen van grond beoordelen de Grondbanken welke partij grond, voor welke toepassing in aanmerking komt. Zo wordt ook bekeken wat er met verontreinigde grond moet gebeuren.

 

Hergebruik van met zware metalen verontreinigde grond

Aan hergebruik van met zware metalen verontreinigde grond worden strenge eisen gesteld conform de Wet Bodembescherming (Wbb). Grond die licht verontreinigd is mag worden hergebruikt als 'bouwstof'. Grond die ernstig verontreinigd is, moet eerst worden gereinigd. Een deel van die grond kan na reiniging weer worden gebruikt als bouwstof. In het andere deel worden de zware metalen geconcentreerd. Dit deel kan niet meer worden gebruikt; deze grond is ernstig verontreinigd en wordt gedeponeerd op een officiële stortplaats.

 

ABdK heeft laten onderzoeken of het rendabel is om een centrale grondverwerkingslocatie op te richten.