tijdlijn

Sanering Tongelreep bij Valkenswaard [2004 - 2006]

 

Ten oosten van Valkenswaard liggen nabij de beek de Tongelreep enkele in onbruik geraakte viskweekvijvers. Waterschap de Dommel wil deze vijvers inrichten voor waterberging. De Tongelreep maakt echter deel uit van het stroomgebied van de Dommel en is, net als de Dommel zelf, verontreinigd met zware metalen.

 

Om de herinrichting van de viskweekvijvers en het gehele Tongelreepdal mogelijk te maken, moeten er worden gesaneerd. In 2004 starten de werkzaamheden, die mede door ABdK worden gefinancierd. Tegelijkertijd met de sanering wordt de loop van de Tongelreep aangepast, zodat deze weer een natuurlijk meandering in het landschap krijgt. In december 2006 wordt het heringerichte Tongelreepdal officieel in gebruik genomen.

 

Meer informatie: