tijdlijn

Onderzoek kwaliteit berm- en slootmaaisel [2003 - 2004]

 

In verschillende provincies wordt in 2003 de kwaliteit van berm- en slootmaaisel onderzocht met het oog op mogelijke toepassing van dit materiaal, na compostering, als meststof op landbouwgronden. Veel bermen en slootkanten in de Kempen zijn echter verontreinigd met  zware metalen.


ABdK laat onderzoek uitvoeren dat aansluit bij het algemene onderzoek, maar legt extra nadruk op de zware metalen die door compostering van vervuild maaisel verspreid kunnen worden binnen en buiten de regio waar het is  gemaaid.

 

Het eerste onderzoek, in 2003, betreft berm- en slootmaaisel nabij de zinkfabriek in Budel-Dorplein. De resultaten tonen duidelijk aan dat met het toenemen van de afstand tot de fabriek, de concentratie aan zware metalen in gewassen afneemt. Een tweede onderzoek van bermen en sloten naast zinkassenwegen rondom Sterksel vertoont een lichte normoverschrijding van vooral zink.

De provincie Noord-Brabant geeft in deze periode de opdracht te zoeken naar alternatieve verwerkingsmethoden voor de vervuilde maaisels. Er worden, samen met andere partijen, diverse mogelijkheden onderzocht, maar uiteindelijk blijft compostering de meest haalbare optie.

 

Meer informatie: