tijdlijn

Immobilisatie in de proeftuin [2002 - 2006]

 

ABdK heeft van 2002 tot 2006 een proeftuin op de grens van Budel-Dorplein en Weert tot haar beschikking, waar land– en tuinbouwgewassen zoals radijs, sla, schorseneren, prei, tarwe, aardappelen en gras worden geteeld. In de proeftuin worden verschillende materialen getest die zware metalen in de bodem kunnen immobiliseren, zodat de opname door het gewas vermindert.

 

 
 

 

Als immobilisatoren worden cement, landbouwkalk en gebakken rivierklei gebruikt. Hiervan is bekend dat zij zorgen voor een verhoging van de pH tot ongeveer 6.0 (de grond wordt dan minder zuur) en dat zij de zware metalen zink en cadmium dusdanig aan de grond binden, dat er geen overschrijding van normen uit de warenwet of veevoederwet plaatsvindt.

 

Vooral het gebruik van cement is effectief, maar vanwege het negatieve landbouwkundige imago gaat de voorkeur uit naar landbouwkalk dat ook goed werkt (niet verrassend omdat cement voor een groot deel uit kalk bestaat). Bekalking speelt een centrale rol in de teeltadviezen die ABdK via voorlichtingscampagnes en -materialen verspreidt onder boeren en eigenaren van (moes)tuinen.

 

 

Meer informatie: teeltadviezen/brochure