tijdlijn

Sedimentvang De Dommel [2003]

 

De waterbodemverontreiniging in de Dommel is grotendeels veroorzaakt door (historische) lozingen van vervuild afvalwater van de zinkfabriek in het Vlaamse Neerpelt. Via de Dommel komt verontreiniging, gebonden aan zand en slib en opgelost in het water, Nederland binnen. Het aanleggen van een sedimentvang, waardoor het sediment (de vaste deeltjes, zoals zand en slib) op een strategisch gekozen plaats bezinkt en kan worden afgevangen, komt al snel in beeld als een oplossing om verdere verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan.

 

Om de meest optimale locatie van een sedimentvang te bepalen is inzicht nodig in de verspreiding van zware metalen in het water(bodem)systeem van de Dommel. In 2003 wordt daarom een inventarisatie uitgevoerd van gegevens over sediment en sedimentatie in de Dommel, op basis waarvan de voorkeursplaats voor de sedimentvang is bepaald. Bestuurlijk overleg tussen de Vlaamse en Nederlandse autoriteiten in maart 2004 leidt tot de Vlaamse toezegging een sedimentvang te plaatsen in de Eindergatloop, een zijbeek van de Dommel, net voor de Nederlandse grens. Deze wordt in 2009 opgeleverd.

 

Meer informatie