tijdlijn

Cadmium stapelt zich op rundernieren [2007]

 

De gevonden verhoogde concentraties zware metalen in landbouwgewassen als gras en maïs  (zie Gewasonderzoek op landbouwkavels) vormen aanleiding om ook te kijken naar de gevolgen voor vee, vooral runderen. Deze kunnen door te grazen op vervuilde akkers of het drinken van vervuild water, bijvoorbeeld uit de Dommel, zware metalen binnenkrijgen.

 

Dit probleem is overigens niet exclusief voor de Kempen. Uit landelijke steekproeven van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) was al bekend dat bijvoorbeeld vee dat graast in de uiterwaarden van de grote rivieren ook blootgesteld is aan dergelijke verontreinigingen.

 

Literatuurstudie

ABdK vraagt Alterra in 2007 via een literatuurstudie in kaart te brengen hoe de opname van zware metalen door runderen verloopt en of er aanleiding bestaat tot het nemen van maatregelen. Uit deze studie blijkt dat de zware metalen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar cadmium, zich ophopen in de nieren en in de lever en niet in bijvoorbeeld de melk of het spierweefsel (het vlees) terecht komen.

 

Advies VWA

Mede op basis van deze studie adviseert de VWA de minister om in heel Nederland de nieren van runderen te preventief te vernietigen en zo de vervuiling uit de voedselketen te verwijderen. Voor de levers geldt dat eerst moet worden bepaald of deze voldoen aan de EU-normen. Preventief vernietigen van runderlevers is niet noodzakelijk.

 

Meer informatie: