tijdlijn

ABdK en (moes)tuinen

 

In eigen (moes)tuin gekweekte groente komt soms van een met zware metalen verontreinigde bodem. Bovendien wordt er besproeid met verontreinigd grondwater. Een aantal groenten heeft de eigenschap de zware metalen op te nemen. Door het eten hiervan komt de cadmium in het menselijk lichaam terecht. Voor mensen is de opname van cadmium het meest schadelijk; het hoopt zich op in de nieren en kan – bij langdurige inname – nierschade en broze botten veroorzaken.

 

Dieren kunnen teveel cadmium binnenkrijgen door te grazen in verontreinigd gebied en verontreinigd water te drinken. Ook bij dieren hoopt cadmium zich op in de nieren. Om deze reden worden bij runderen ouder dan 18 maanden, die voor de slacht worden geteeld, de nieren na de slacht verwijderd. Dit om te voorkómen dat cadmium ook langs deze route in het menselijk lichaam terecht komt. Overigens zit ook in sigaretten cadmium!

 

ABdK adviseert

Uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat groenten minder snel cadmium opnemen wanneer de grond minder zuur is (of: een hoge pH waarde heeft). Een hoge pH is eenvoudig te bereiken door kalk aan de bodem toe te voegen. Kalk bindt cadmium en beperkt de opname in gewassen. Náást een goede pH is ook het gebruik van stalmest en compost goed om cadmium in de grond vast te leggen.

 

Onderzoek

In de periode 2004-2006 laat ABdK uitgebreid onderzoek doen naar de relatie tussen cadmium in de bodem en cadmium in de gewassen die erop worden geteeld. De conclusie is dat in geheel Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg over het algemeen veilig groente kan worden geteeld, mits de zuurgraad (pH) en het organische stofgehalte op het juiste peil worden gehouden. Slechts op enkele percelen langs de verschillende beken in de regio en op percelen met zinkassen wordt het telen van groenten afgeraden.

 

Voorlichting, advies en tips

Saneren van de bodem is in eerste plaats door de enorme oppervlakte niet uitvoerbaar en in de tweede plaats ook niet altijd noodzakelijk. Voor de rest van de duur van het project houdt ABdK zich dan ook met name bezig met voorlichting omtrent het veilig kweken van groente in het projectgebied. Hiervoor is voor bewoners een brochure opgesteld: Cadmium en uw moestuin. Veilig groente telen in en rond de Kempen. U vindt hierin adviezen over het op peil brengen van de zuurtegraad van uw grond en tips over hoe u zo min mogelijk in aanraking komt met cadmium.