tijdlijn

De Dommel door Boxtel [2008 - 2011]

 

In verband met de herinrichting van de Dommel door Boxtel worden de beek en de oevers aangepakt. Daarnaast worden er diverse poelen, een vispassage en een zandvang aangelegd. Hierdoor wordt de ecologische, hydrologische en recreatieve functie van de Dommel verbeterd.

 

 

Voor de realisatie daarvan wordt onder andere circa 35.000 m3 verontreingde slib verwijderd.  Buiten de realisatie van de ecologische, hydrologische en recreatieve doelen wordt met de sanering 3,5 ton cadmium en 47 ton zink verwijderd uit het systeem van de Dommel.

 

Meer informatie: