tijdlijn

Inventarisatie zinkassen particuliere erven [2003-2004]

 

Een van de belangrijkste activiteiten bij de start van ABdK is het inventariseren van het aantal verontreinigde locaties in het projectgebied en de mate van verontreiniging.

 

Om te inventariseren op welke particuliere erven mogelijk zinkassen liggen of hebben gelegen, zet ABdK een enquête uit onder de bewoners van de gemeenten Cranendonck, Weert, Valkenswaard en Someren. ABdK ontwikkelt een folder over zinkassen en stuurt die samen met de enquête naar ongeveer 35.000 relevant geachte adressen van woningen die vóór 1980 zijn gebouwd. Daarnaast organiseert ABdK een informatieavond voor alle bewoners.

 

De respons op de enquête is met bijna 40% zeer hoog en de resultaten geven een beeld van de verspreiding van zinkassen binnen de vier gemeenten. Deze gegevens worden gebruikt voor om te bepalen welke locaties nader onderzocht moeten worden. Onderstaande tabel geeft de resultaten van de enquête in cijfers weer.

 

 

gemeente Adressen verstuurd Respons (%) Aantal bevestigend Aantal onzeker Aantal vroeger
Someren 5836 37.9 110 390 44
Valkenswaard 10184 38.4 33 365 14
Weert 11667 33.8 102 625 43
Cranendonck 9096 38.1 196 600 73