tijdlijn

Sanering waterbodem Vughterstuw [2002 - 2003]

 

foto: brabantfoto.comOm de doorgang van vis in de Dommel bij de Vughterstuw ('s-Hertogenbosch) mogelijk te maken, is de aanleg van een vispassage noodzakelijk. Op de plaats van de geplande vispassage bevindt zich echter verontreinigd slib, waardoor sanering noodzakelijk is. In 2002 – 2003 wordt deze sanering uitgevoerd. In totaal wordt 700 m3 slib en 130 m3 verontreinigde grond afgevoerd.ABdK neemt het merendeel van de kosten voor haar rekening.