tijdlijn

Kernboring voor reconstructie depositie [2003 - 2004]

 

Voor Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) is het in de eerste jaren van het project van belang om inzicht te krijgen in de historische atmosferische milieudepositie van zware metalen.

 

Anders gezegd: hoeveel zware metalen (vooral zink, cadmium en lood) zijn er in het verleden vanuit de lucht terechtgekomen in de bodem? ABdK vraagt TNO te onderzoeken of het mogelijk is deze historische depositie te bepalen op basis van een grondmonster dat op grote diepte is gestoken uit een ven in de buurt van de zinkfabriek.

 

Het blijkt inderdaad mogelijk om een indicatieve reconstructie van de depositie te maken.