tijdlijn

Meetnet grondwaterkwaliteit [2007 - 2014]

 

In de Kempen is het ondiepe grondwater over een groot gebied verontreinigd met zware metalen. Sanering van al het vervuilde grondwater blijkt voor de volksgezondheid echter niet noodzakelijk en bovendien technisch en financieel niet haalbaar.

 

Om deze redenen houdt ABdK zich niet bezig met grondwatersaneringen, maar werkt wel mee aan of neemt het initiatief tot diverse onderzoeken en gebruiksadviezen. In 2007 wordt een grondwatermeetnet aangelegd bestaande uit 320 peilbuizen verspreid over 80 locaties waarmee de kwaliteit van het grondwater bepaald en gevolgd kan worden.

 

Meetrondes

In 2007, 2009, 2012 en 2014 worden meetrondes via het grondwatermeetnet uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt dat het ondiepe grondwater (tot 15 meter diep) op veel plaatsen verontreinigd is met cadmium en zink, maar dat het diepere grondwater (meer dan 15 meter diep) voldoet aan de normen. Uitzonderingen zijn enkele bemonsteringspunten in het westen van het projectgebied vlakbij de Belgische grens en in de directe omgeving van de zinkfabriek in Budel-Dorplein.

 

Meer informatie: