tijdlijn

Planten als schoonmaker [ 2003 - 2005]

 

Omdat klassieke saneringsmethoden als afgraven en reinigen van vervuilde grond niet overal realistisch zijn, is er behoefte aan alternatieve en economisch haalbare scenario’s om grotere oppervlakten te ontdoen van zware metalen.

 

Eén van de onderzochte mogelijkheden is de teelt van (economisch rendabele) non-food gewassen die zware metalen uit de bodem opnemen en in hun weefsels opslaan - dit proces heet fyto-extractie. Gewassen die hiervoor geschikt lijken zijn onder meer koolzaad, zonnebloemen, populieren en wilgen. Van deze vier blijkt koolzaad het best in staat cadmium op te nemen en op te slaan, maar vervolgstudies laten zien dat toepassing van fyto-extractie voor bodemsanering geen realistische optie is. Het duurt erg lang en is economisch niet rendabel.

 

 

Voor ABdK levert dit onderzoek geen aanknopingspunten voor concrete maatregelen.