tijdlijn

Tungelroysebeek grondig aangepakt [2003 - 2012]

 

De 35 kilometer lange Tungelroysebeek stroomt door Midden-Limburg. De beek ontspringt in Noord-Brabant bij Budel en stroomt bij Neer als de Neerbeek in de Maas. Vanaf 1999 werkt Waterschap Peel en Maasvallei in fasen aan het schoonmaken en herinrichten van de beek. Tussen 2010 en 2012 worden de laatste delen van de Tungelroysebeek aangepakt, waarmee het totaal op 25 kilometer gesaneerde beek komt. 

 

 

Het doel van deze herinrichting is om de Tungelroysebeek weer om te vormen tot een natuurlijke meanderende beek die een goede leefomgeving biedt voor flora en fauna. Daarnaast wordt het waterpeil aangepast aan de nieuwe functies in het beekdal.

Tegelijkertijd met de herinrichting wordt de beek gesaneerd om verontreinigingen uit het verleden (met name zink en cadmium) te verwijderen.

Het project wordt mede mogelijke gemaakt door financiële steun van Waterschap Peel en Maasvallei, ABdK, Platteland in Uitvoering, Provincie Limburg, Interactief Waterbeheer, EU, Interreg en Rijkswaterstaat.

 

Meer informatie: