tijdlijn

Aanvullende inventarisatie zware metalenverontreiniging [1985]

 

Via een enquête worden 200 gemeenten benaderd om inzicht te krijgen in aantallen zinkassenwegen, -erven, -depots, overstromingsgebieden en volkstuincomplexen met mogelijk verhoogde cadmiumwaarden. Deze resultaten zullen jaren later het projectgebied van ABdK bepalen.

 

 

 

 

De provincies Limburg en Noord-Brabant geven ingenieursbureau Haskoning opdracht om de bodem- en bodemgebruiksinformatie met betrekking tot de zware metalenverontreiniging in de Kempen in kaart te brengen. In totaal worden 200 gemeenten (geteld naar de toen heersende gemeentelijke indeling) benaderd met vragenlijsten.