tijdlijn

Aqua Terra: Europees onderzoeksproject [2004 - 2009]

 

Aqua Terra is een groot Europees onderzoeksproject gefinancierd vanuit het 6e Kader Programma (KP6: 2002-2006) van de Europese Commissie. Het Aqua Terra consortium omvat 45 organisaties uit 15 landen, voor Nederland nemen onder meer TNO, RIZA en verschillende universiteiten deel. Het doel van het project is een beter begrip van de mechanismen van mondiale veranderingen (in het bijzonder klimaatveranderingen) en de effecten hiervan op de kwaliteit van de waterkringloop en de kwaliteit van de bodem. Aqua Terra loopt van 2004-2009.

 

Bijdrage vanuit Actief Bodembeheer de Kempen

De betrokkenheid van ABdK bij Aqua Terra komt tot stand omdat de Maas een van de vijf onderzochte Europese stroomgebieden is. Het stroomgebied van de Dommel is onderdeel van het stroomgebied van de Maas en ABdK brengt de problematiek van de verontreiniging met zware metalen in bij dit Europese project. Daarnaast communiceert ABdK over de systeemaanpak voor de Kempen en wisselt ervaringen uit met diverse Europese instanties.

 

Meer informatie: